Iskalnik

Prijava

Podatki o Podravski regiji

OSNOVNI PODATKI

Površina: 2.170 km2
Populacija: 320.961
Gostota prebivalcev na km2: 147,9
Število podjetij: 22.381
Ekonomsko aktivna populacija: 121.006
Ocena brezposelnosti: 16,1%
Povprečni bruto mesečni zaslužek: 1.377 EUR

Vir: Statistični letopis 2011

 

ZNAČILNOSTI REGIJE

Naravnogeografsko podobo Podravske regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Površine kmetijskih zemljišč v uporabi so v Podravski regiji (82.000 ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je ta regija tudi po številu kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je regija na drugem mestu, za Osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji ustvarjajo storitvene dejavnosti.

 

MESTO MARIBOR

Maribor je gospodarsko, upravno, finančno, kulturno, izobraževalno in turistično središče Podravske regije. Njegova geografska lega ob reki Dravi mu določa pomemben položaj na križišču evropskih poti. Maribor je univerzitetno mesto, ki ponuja številne študijske programe. Gledališče, galerije, muzeji, koncertne in kongresne dvorane skrbijo za kulturni razvoj mesta. Turizem sloni na dobrem vinu in kulinariki, slikovitem mestnem jedru s številnimi trgi, ulicami in starim mestnim predelom ob reki Dravi. Mesto obdaja Pohorje, ki nudi številne možnosti ljubiteljem narave in športnikom.

Statistični podatki

Površina: 148 km2
Število prebivalcev: 111.550
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču): 38.591
Število zaposlenih oseb (po občini delovnega mesta): 53.527
Število samozaposlenih oseb: 3.635
Število registriranih brezposelnih oseb: 8.038
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo: 1.475,58 EUR
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo: 962,34 EUR
Število podjetij: 10.920

Vir: SURS, AJPES

Slovenian (SI) Deutsch (DE-CH-AT) English (United Kingdom)
INVEST PODRAVJE SLOVENIA